66-51-H/01 Prodavač- Florista   

Tříletý obor pro dívky a chlapce, ukončený závěrečnými zkouškami s vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem.   

Absolvent tohoto vzdělávacího programu  se uplatní při výkonu povolání prodavač – florista, nejen v pozici zaměstnance, ale bude mít i základní odborné předpoklady pro roli soukromého podnikatele v oblasti obchodu